Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ile YÖKAK Akademik Uzmanı Doç. Dr. Salih Bardakcı’nın konuşmacı olarak katıldığı, “Üniversitelerde Kalite Yönetim Süreçleri” paneli, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ile YÖKAK Akademik Uzmanı Doç. Dr. Salih Bardakcı’nın konuşmacı olarak katıldığı, “Üniversitelerde Kalite Yönetim Süreçleri” paneli, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Moderatörlüğü HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli tarafından gerçekleştirilen panelde, yükseköğretimde kalite ekseninde yaşanan sürdürülebilirlik ve benzeri gibi güncel gelişmeler de tartışılan konular arasında yer aldı. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, panelde yaptığı konuşmada, “Yükseköğretim kalite güvencesi, üniversitelerimizin hesap verebilirlik, açıklık ve sürekli iyileşme anlayışı çerçevesinde temel fonksiyonları olan eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerini paydaşların beklentilerine ve amaca uygun bir şekilde yerine getirdiklerine ilişkin kamuoyuna verdiği güvencedir. Kalite güvencesi, üniversitelerimizin uluslararası görünürlüğünü artırmak, mezunların uluslararası dolaşımını ve denkliğini kolaylaştırmak ve istihdam edilebilirliklerine destek vermek açısından olukça önemlidir. YÖKAK olarak, uluslararası kalite güvencesi sistemleri ile uyumlu ve ulusal karakteristikleri dikkate alan bir anlayışla üniversitelerimizde kurumsal dış değerlendirme faaliyetleri yürütüyoruz” dedi.

’’Sürdürülebilir kalite için çalışıyoruz’’

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise panelde yapmış olduğu değerlendirmede, ’’Strateji ve Kalite Müdürlüğümüz, Kalite Komisyonumuz, Koordinatörlerimiz, Kalite Elçilerimiz ve kalite ile ilgili birimlerimiz başta olmak üzere, tüm akademik ve idari birimlerimizle; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma katkı süreçlerinde hedeflerimize ulaşabilmek için sürdürülebilir bir kalite yönetim süreci çerçevesinde var gücümüzle çalışıyoruz. Sürdürülebilir kalite yaklaşımımızın olgunlaşması ve yaygınlaşması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kurumsal Akreditasyon Programı için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri uçuşa geçiyor Kayseri uçuşa geçiyor

YÖKAK Akademik Uzman Doç. Dr. Salih Bardakcı’nın YÖKAK Faaliyet Alanı ve Kurumsal Akreditasyon Programı başlığı adı altında yaptığı sunumun ardından, panel gerçekleştirilen soru-cevap bölümü ile sona erdi.