Tarım ve Orman İl Müdürlüğü üreticileri şap hastalığı ile mücadele konusunda uyardı.

Ülkemizde son yıllarda hayvan sahipleri ve işletmeler için sıkıntı olan şap hastalığı ile mücadele için ciddi önlemler alan yetkililer, aşılama noktasında çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, “Şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde 01 Eylül 2023 tarihinde başlamış olan Sonbahar şap aşılama kampanyasıyla; Hem hayvanlarını koru hem de hastalığın ortaya çıkaracak verim kayıpları, yavru atma, ölüm, tedavi maliyeti ve ekonomik kayıpların önüne geçerek üretime devam et.” denildi.

Şap Hastalığı Nedir?

Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında (popülasyonlarında) % 100’e kadar ulaşabilmektedir. Bu nedenle hastalık ekonomik, siyasi ve ticari yönlerden büyük önem taşımaktadır.