Erzincanlı Hemşehrimiz Doç.Dr. Oğuzhan Aydın’ın Anadolu İrfanı isimli yeni kitabı yayımlandı. Akçağ Yayınlarından neşredilen eserde “Erzincan Evliyaları ve  Terzi Baba” konusu da genişçe işlenmiş.

Ahmed Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre başta olmak üzere Anadolu’yu bize yurt yapan erenlerin menkıbeleriyle süslenen kitapta irfan geleneğimizin seçkin örnekleri yer almaktadır.

Bu mukaddes topraklar bize olmuştur vatan

Devlet millet aşkıyla cûşa gelmiş her bir can

Tarihin izlerine bakınca görür insan

Anadolu irfanı taşar satırlarından

Gönül kulak verirmiş gönülden gelen sese

Pirler önem vermişler doğruluğa, ihlasa

Tasavvuf eserleri tetkik edilir ise

Anadolu irfanı taşar satırlarından

Yesevî’den başlayıp Şeyh Şamil’e uzanan

Bir kutlu yolculukta nice isimler inan

Altın silsileyi gör, oku hayat-ı cinân

Anadolu irfanı taşar satırlarından