Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi'nin haftalık programında bu hafta Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Dr. Mehmet Akif Ayvaz konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmasının başlangıcında, Kutadgu Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacip hakkında bilgiler verdi. Yusuf Has Hacip'in Karahanlı Devleti zamanında yaşadığını, eserini Balasagun'da yazdığını ve Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Kutadgu Bilig'i kaleme aldığını vurguladı.

Erzincan’da çoban öldü, kuzular telef oldu Erzincan’da çoban öldü, kuzular telef oldu

Dr. Mehmet Akif Ayvaz, konuşmasında Kutadgu Bilig'in mesnevi tarzında yazıldığını, yazılımının Kaşgar'da tamamlandığını ve Karahanlı Türkçesi ile aruz vezniyle yazıldığını belirtti. Kitabın 6645 beyitten oluştuğunu, yarı temsil ve yarı hikaye tarzında olduğunu ifade etti. Kitapta toplam 88 başlık bulunduğunu ve ana konularının Hakan, Vezir ve Aklı temsil eden hikayelerden oluştuğunu dile getirdi. Ayrıca, Kutadgu Bilig'in bir tür Devlet Manifestosu olduğunu vurguladı.

Konuşmasının devamında, Kutadgu Bilig'in üç el yazması nüshasının bulunduğunu belirterek Fergana, Kahire ve Viyana nüshalarını açıkladı. Dr. Mehmet Akif Ayvaz, Peygamber sevgisi, dört halife ile ilgili yazılan beyitleri ve Ehlibeyt'e karşı insanların nasıl davranacaklarını anlatan bölümlerinden örnek mısraları açıkladı.

Programın sonunda, Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir'in imzaladığı Teşekkür Belgesi Doç. Dr. Yusuf Babür ve Katip Çelebi'nin 'Cihannüma' isimli eserinin ise Doç. Dr. Adem Can tarafından takdim edildi. Programa çok sayıda akademisyen, eğitimci ve öğrencinin ilgi gösterdiği belirtildi.

Editör: Selçuk ÖZDEMİR