Boşanma ve ayrılık süreçleri sadece eşleri değil, eğer varsa çocukları da doğrudan etkiler. Bu zorlu dönemlerde, çocukların haklarının ve refahının korunması her zaman öncelikli olmalıdır. Bu bağlamda, "geçici velayet" kavramı ön plana çıkmaktadır. Aile hukuku uzmanı Av. Tuğba KOPUZ ŞAHİN, geçici velayetin ne olduğunu, ne zaman gerekli olduğunu ve bu sürecin nasıl işlediğini açıklıyor.

Geçici Velayet Nedir?

Geçici velayet, boşanma veya ayrılık süreçlerinde mahkeme tarafından geçici bir dönem için çocukların velayetinin hangi ebeveyne verileceğine dair verilen karardır. Av. Tuğba KOPUZ ŞAHİN’e göre, geçici velayet kararı, çocukların menfaatlerini korumayı amaçlar ve genellikle boşanma davasının nihai kararı verilene kadar geçerli olur.

Geçici Velayetin Önemi

Boşanma süreci uzun ve zorlu olabilir. Bu süre zarfında, çocukların günlük yaşamlarının olabildiğince az etkilenmesi ve onlara istikrarlı bir ortam sağlanması önemlidir. Geçici velayet kararları, bu dönemde çocukların bakımı, eğitimi ve genel refahı ile ilgili sorumlulukların belirlenmesine yardımcı olur.

Geçici Velayet Kararının Alınması

Geçici velayet kararları, boşanma veya ayrılık davası açıldığında, ebeveynlerden birinin talebi üzerine veya mahkemenin kendi inisiyatifiyle alınabilir. Boşanma avukatı olarak,  Av. Tuğba KOPUZ ŞAHİN, mahkemenin bu kararı verirken çocukların en iyi menfaatlerini göz önünde bulundurduğunu belirtiyor. Mahkeme, çocukların yaşam kalitesini sağlamak, onları olası zararlardan korumak ve eğitimlerinin devamlılığı için bir dizi faktörü değerlendirerek karar vermektektedir.

Geçici Velayet Süreci

Talep: Ebeveynlerden biri, boşanma veya ayrılık davası sırasında mahkemeden geçici velayet kararı talep edebilir.

Değerlendirme: Mahkeme, çocuğun menfaatlerini gözeterek ve her iki ebeveynin de durumunu değerlendirerek bir karar verir.

Karar: Mahkeme, çocukların geçici velayetinin kime verileceğine ve bu süreçteki düzenlemelere dair bir karar verir. Bu karar, nihai velayet kararı verilene kadar geçerlidir.

Av. Tuğba KOPUZ ŞAHİN, geçici velayetin, çocukların boşanma sürecindeki zorluklardan olabildiğince az etkilenmelerini sağlamak için kritik bir araç olduğunu vurguluyor. Ebeveynlerin, çocuklarının en iyi menfaatlerini her zaman gözetmesi ve bu süreçte profesyonel hukuki yardım alması önemlidir. Bu zorlu süreçte, Av. Tuğba KOPUZ ŞAHİN gibi deneyimli bir avukat, çocukların haklarının korunmasında ve ailelerin adil bir çözüme ulaşmasında önemli bir destek sağlamaktadır.