Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ‘2022 Tarımsal Destekler Kararnamesi’ için Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye teşekkür ederek, küçükbaş sürü büyütme ve yenileme desteğinin iş gücünü ve istihdamı olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ‘2022 Tarımsal Destekler Kararnamesi’ için Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye teşekkür ederek, küçükbaş sürü büyütme ve yenileme desteğinin iş gücünü ve istihdamı olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Türkiye genelinde küçükbaş sürü büyütme ve yenileme desteğinin işletmelerdeki hayvan sayısının artışına kati suretle yön veren olumlu bir destek olduğunu belirterek, üç yıldır verilmekte olan bu desteğin 200 TL’ye yükseltilmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Desteğin işletmelerde iş gücünü ve istihdamı olumlu yönde etkileyeceğini ifade eden Çelik, zor şartlar altında yetiştiricilik yapan yetiştiricilerin çoban sorununa etki edeceğini ve pozitif yansıyacağı kanaatinde olduğunu belirtti.

“Stokta bekleyen erkek kuzular için ihracatın devamlılığı önemlidir”

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: "Türkiye’nin toplam bitkisel üretimi 127 milyon tona ulaştı" Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: "Türkiye’nin toplam bitkisel üretimi 127 milyon tona ulaştı"

Çelik, “Küçükbaş kesim fiyatları ile son dönemde sayın bakanımızın açıkladığı Et ve Süt Kurumu (ESK) karkas fiyatlarının 90 TL’ye kadar yükseldiğini görmüştük. Yine bakanımızın açıkladığı kuzu karkas alım fiyatının 92 TL olmasının yetiştiricilerimizi memnun etmesi için et ve süt kurumlarımızın küçükbaş kesim kapasitelerini

arttırması ve stokta bekleyen erkek kuzular için ihracatın devamlılığı önemlidir. Ancak yetiştiricimizin üretim maliyetini karşılaması ve kar etmesi için bu fiyatın en az 100 TL olması gerektiği kanaatindeyim” dedi.

“Küçükbaş sektörünün ederini belirlemekte ve biz yetiştiricileri derinden etkilemektedir”

Çelik, yetiştiricilere yönelik desteklerin hayati önem taşıdığını aktararak, “Bakanımızın açıklamış olduğu destekleme kalemleri arasında bulunmayan anaç koyun keçi desteğinin yakın zamanda biran evvel açıklanmasını ümit ediyorum. Anaç olan koyun keçinin yok pahasına kesime gitmesi küçükbaş hayvancılığı derinden etkilemektedir. Küçükbaş hayvancılığın devamlılığı için anaç koyun keçi desteğinin yetiştiricimizi memnun edecek makul bir seviyeye yükseltilmesi müjdesini sayın bakanımızdan beklemekle birlikte olumlu adımları atacağına inancımız tamdır. Son üç yılda anaç koyun keçi desteklerinde herhangi bir artış sağlanmamış olması küçükbaş sektörünün ederini belirlemekte ve biz yetiştiricileri derinden etkilemektedir. Anaç desteğinin günümüz şartlarına göre değerlendirilip en az 100 TL olarak belirlenmesi, sektörümüzün devamlılığının sağlanması açısından çok önemlidir” ifadelerine yer verdi.

Çelik, anaç başı 50 TL’lik yem desteği beklediklerini sözlerine ekleyerek, “Artan girdi maliyetleri bütün tarım ve hayvancılık sektörünün sekteye uğramasına sebep olmuştur. Sektörde ihtiyacımız olan yem desteğinin mera dönüşü olan bu dönemde yetiştiricilerimizin hayvanlarını elden çıkarmadan ya da kesime göndermeden bir kereye mahsus olmak üzere anaç başı 50 TL yem desteği hibe edilmesinin açıklanmasını ve bakanımızın bu konuda da bir müjde vermesini beklemekteyiz” dedi.