Erzincan, yakın zamanda hizmete girecek olan 500 yataklı Devlet Hastanesi ile sağlık alanında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

140 bin metrekarelik alana sahip olan bu akıllı hastane, 369 deprem izolatörüyle güvenli bir yapıya sahiptir. Sadece Erzincan'a değil, aynı zamanda çevre illere de hizmet vererek bölge hastanesi rolünü üstlenecek.

Yeni hastanenin kısa sürede faaliyete geçecek olması, hem sağlık camiasını hem de vatandaşları sevindirmiştir. Ancak, bu olumlu gelişmeye rağmen, şehrin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak önemli bir konuya dikkat çekmek gerekmektedir.

Erzincan Devlet Hastanesi, 500 yatak kapasitesiyle şehre önemli bir sağlık hizmeti sunacak. Ancak, bu hastane tamamlandıktan sonra var olan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin göz ardı edilmesi durumunda, şehre yeterli olmayabilir. Bir ilde, afetler, salgın hastalıklar gibi beklenmedik durumlar göz önüne alındığında, iki hastanenin yedekli olarak çalışması hayati önem taşır.

Sağlık Bakanlığı'nın zaman içinde hekim ihtiyacını karşılayacağına inanıyorum. Erzincan Devlet Hastanesi'nin yapılması memnuniyet verici bir adım olsa da, ikinci bir hastanenin varlığı şarttır. İki hastane, şehre daha kapsamlı bir sağlık hizmeti sunacak ve olası acil durumlar karşısında hazırlıklı olunmasını sağlayacaktır.

Sonuç olarak, Erzincan'ın yeni hastanesiyle elde ettiği kazanımlar takdire şayandır. Ancak, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve şehirdeki acil durumların etkili bir şekilde yönetilebilmesi için ikinci bir hastanenin düşünülmesi ve hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.