Bir ülkede olacakları önceden bilmek, kehanette bulunmak demek değildir. Olacakları bilen birinin önceden yapılması gerekenleri deşifre etmesidir. Kehanet ise, kimsenin bilemediği bir olayı önceden söylemektir.

Bilakis; Türkiye’de olabilecek her türlü senaryoyu hemen hemen her aklı- selim insan kestirebiliyor. O kadar da zor değil. Çünkü gelişmeler o kadar sarih, o kadar açık ki; görmemek, çözememek, analizini yapamamak saflığın bir ifadesidir.

Cumhur (halk) un başkanlığını üstlenen kişi, namusu ve şerefi üzerine yemin etmiştir. Yeminin aslını ise şöyle hazırlanmış:

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

Bu yeminde bir gariplik yok. Yemini yapıp da aksini yapanda gariplik vardır.

Bizim ülkemizin cumhur ( halk ) başkanı bu yemine aykırı bir şey mi yaptı?

Hayır.

Peki, nedir garip olan? Vatanın bölünmez bütünlüğüne, anayasanın ve hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olacağına, milletin huzur ve refahını, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağına, üzerine aldığı görevi tarafsız olarak yerine getireceğine dair yemin etmesi mi garip.

Asla garip değil.

Bence garip olan, verilen sözün yerine getirilmesi olurdu.

Bence garip olan dürüst davranış tarzı olurdu!

Bence garip olan 77 milyon nüfuslu Türkiye cumhuriyetinin reisi olduğunu ifade etmek olurdu!

Çünkü;

Kardeşi kardeşe düşman eden, karı kocayı birbirine hasım kılan, dostlukları belli camiada hakim kılan, ötekileştirmeyi zirveye taşıyan ve kadrolaşmayı taraflı yapan, kendisi gibi düşünmeyenleri hain gören, düşüncelere yön tayin eden, düşündüğünü ifade edenleri mahkum eden birileri için gariplik söz konusu değildir.

Ayrıca bu ülkede de, Fuat Avni olmaya gerek yoktur.

Her şeyin gidişatı zaten belli!..